Публична покана за доставка на комплексна система във връзка с внедряване на иновативен процес - документи за участие